Menu Đóng

Yealink CPE80

Mở rộng phạm vi của CP860 thêm 10 feet tương ứng.

Danh mục:

Mở rộng phạm vi phòng bằng CPE80

Với micrô mở rộng bổ sung, CP860 là điện thoại hội nghị lý tưởng cho phòng hội nghị kích thước trung bình đến lớn, cần phủ sóng mở rộng ở phía xa của bàn hội nghị. Các micrô mở rộng mở rộng phạm vi của CP860 thêm 10 feet tương ứng.

Yealink CPE80
Yealink CPE80