Menu Đóng

Wi-Fi USB Dongle WF40

Wi-Fi USB Dongle WF40 là thiết bị yếu tố hình thức nhỏ, công suất thấp có thể được triển khai trong các văn phòng để kết nối liền mạch điện thoại IP của họ với các mạng không dây có sẵn.

Wi-Fi USB Dongle WF40 là thiết bị yếu tố hình thức nhỏ, công suất thấp có thể được triển khai trong các văn phòng để kết nối liền mạch điện thoại IP của họ với các mạng không dây có sẵn.

Cuộc sống Wi-Fi mới cho điện thoại IP của bạn

TÍNH NĂNG:

Wi-Fi USB Dongle WF40 là thiết bị yếu tố hình thức nhỏ, công suất thấp có thể được triển khai trong các văn phòng để kết nối liền mạch điện thoại IP của họ với các mạng không dây có sẵn. Thiết bị USB kiểu plug-and-play động này là một giải pháp mạng văn phòng lý tưởng cho các công ty, đặc biệt là các tổ chức nhỏ hơn – tìm kiếm kết nối không dây tốc độ cao, thuận tiện và đáng tin cậy.

Các tính năng và lợi ích chính :

> Hỗ trợ Yealink SIP-T27G / T29G / T46G / T48G / T41S / T42S / T46S / T48S / T52S / T54S

– Dành cho T48G: nâng cấp lên phiên bản 35.80.0.95 hoặc cao hơn

– Dành cho T29G / T46G / T46S / T48S: nâng cấp lên phiên bản 81 hoặc cao hơn

– Dành cho T27G / T41S / T42S: nâng cấp lên phiên bản x.81.0.110 trở lên

> Kết nối đáng tin cậy

> Dễ sử dụng

> Cắm và chạy

> Tốc độ truyền cao

> Tiêu thụ điện năng thấp hơn