Menu Đóng

Yealink cập nhật giao thức OAuth 2.0

Để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi bảo mật tốt nhất trong các dịch vụ của chúng tôi, Microsoft đang triển khai việc sử dụng Microsoft Identity Platform 2.0 (một sự phát triển của dịch vụ nhận dạng Azure Active Directory) sử dụng giao thức ủy quyền OAuth 2.0.

Điện thoại IP Yealink Skype For Business
Điện thoại IP Yealink Skype For Business

Giao thức OAuth 2.0 là gì?

OAuth 2.0 là phương thức mà ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập tài nguyên được lưu trữ trên web thay mặt cho người dùng, thông qua ID ứng dụng của bên thứ ba. Thay đổi này chỉ tác động đến điện thoại IP Skype for Business được chứng nhận theo chương trình 3PIP.

Deployment Type Impact Statement
Skype for Business Online Tất cả các điện thoại phải được cập nhật và quản trị viên người thuê phải có ID ứng dụng đối tác điện thoại được phê duyệt bằng URL
Skype for Business On-Premises Hybrid (With Modern Auth Deployed) Tất cả các điện thoại phải được cập nhật và quản trị viên người thuê phải có ID ứng dụng đối tác điện thoại được phê duyệt bằng URL
Skype for Business On-Premises Hybrid (No Modern Auth) Không ảnh hưởng
Skype for Business On-Premises No Hybrid Không ảnh hưởng

Do thay đổi này, các đối tác của Skype for Business IP Phone đã thực hiện thay đổi mã để nhúng ID ứng dụng cụ thể của đối tác vào phần cứng của họ.

Tất cả các điện thoại Skype for Business IP được chứng nhận phải được cập nhật trước ngày 15 tháng 1 năm 2020. Nếu không có bản cập nhật, xác thực thành công thì các dịch vụ của Microsoft trên Điện thoại IP sẽ không hoạt động.

Yealink đã phát hành Firmware mới cho toàn bộ điện thoại Skype for Business

Vào giữa tháng 5, trước thời hạn 15 tháng 1 năm 2020 Yealink đã cập nhật dịch vụ toàn cầu của Microsoft.

Hướng dẫn cập nhật Giao thức OAuth 2.0 Và Firmware Yealink

Bước 1: Truy cập URL
https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=f1faadeb-88b3-4852-8138-3b9e23b24619

Bước 2:  Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên.

Bước 3:  Khi thành công, Trang đăng nhập thiết bị sẽ nhận ra thiết bị là Yealink – Điện thoại được chứng nhận Skype for Business. 

Bước 4: Nhấp vào Chấp nhận để cấp tất cả các quyền cần thiết trên màn hình chấp thuận bên dưới.

Sau đó, những người dùng khác trong tổ chức có thể đăng nhập theo Đăng nhập web thông thường và sẽ không cần cấp lại bất kỳ quyền nào.

OAuth 2.0
OAuth 2.0

Tiếp theo
Nâng cấp Firmware cho các dòng điện thoại Yealink

Series Model Version
T5X Desk Phone Series T58A 55.9.0.13 and above
T56A
T55A
Conference Phone CP960 73.8.0.34 and above
T4XS Desk Phone Series T48S 66.9.0.78 and above
T46S
T42S
T41S
T4XG Desk Phone Series T48G 35.8.0.81 and above
T46G 28.8.0.81 and above
T41P/T42G 29.8.0.81 and above

Liên hệ với chúng tôi để được hổ trợ tốt nhất về các sản phẩm của YEALINK.