Menu Đóng

Hướng Dẫn Cấu Hình Cơ Bản Điện Thoại IP Phone Yealink SIP T21 E2 & T21P E2

 

Nội dung chính

1. Hướng dẫn thông qua giao diện web:


– Sau khi bạn đã kết nối dây nguồndây mạng Ethernet vào điện thoại như hình ở phía dưới, điện thoại IP Phone sẽ tự động bắt đầu quá trình khởi tạo.


Trên điện thoại, nhấn OK theo mũi tên như hình 1:

 

Trên màn hình sẽ hiển thị các thông tin như hình 2:

 

– Như trên màn hình LCD ở hình 2, hiển thị địa chỉ IPv4 là 10.0.0.148.
– Các bạn nhập địa chỉ IPv4: 10.0.0.148, này lên trình duyệt web, ta sẽ được giao diện như hình 3:

 

*Lưu ý: Máy tính của bạn phải cùng lớp mạng với IP của điện thoại IP Phone, bạn mới đăng nhập được vào giao diện như hình 3.

– Tài khoản UsernamePassword mặc định.
 User name: admin
 Password: admin
– Nhấn Login sẽ đăng nhập vào hệ thống để cấu hình.

2. Thông Tin Trạng Thái Status:


 

 

3. Cấu Hình Tài Khoản:


Chọn mục Account => Register (cấu hình trong khung được chọn) => Confim

 

Line Active: Enabled / Disabled để bật / tắt tài khoản.
Lable: thông tin hiển thị trên màn hình LCD để xác định tài khoản.
Display name: thông tin hiển thị dưới dạng Caller ID khi thực hiện cuộc gọi.
Register name: ID xác thực của thuê bao dịch vụ SIP được sử dụng để xác nhận.
User Name: Thông tin tài khoản người dùng, được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ VoIP (ITSP).
Password: Mật khẩu tài khoản của thuê bao dịch vụ SIP để đăng ký vào máy chủ SIP của ITSP.
Server host: địa chỉ IP máy chủ SIP.
Outbound Proxy: đặt địa chỉ IP của bạn Outbound proxy. Để trống nếu không có sẵn.

Sau khi đã điền các thông số cần thiết, nhấn Confirm để lưu cấu hình và đăng ký tài khoản Registered đã thành công.