Menu Đóng

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Up Lại Firmware Trên Điện Thoại IP Phone Yealink T19 Khi Không Đăng Nhập Được Giao Diện Web.

Bước 1: Chuẩn bị các file Firmware của điện thoại IP Phone Yealink.


Tải Firmware của điện thoại IP Phone Yealink SIP T19.

Dowload file: https://bitly.com.vn/MRqOv

Bước 2 : Tải phần mềm tftp64 và cài đặt.


Bước 3: Cắm dây Ethernet vào điện thoại và PC của bạn.


Trên điện thoại IP Phone Yealink, sử dụng dây mạng Ethernet, 1 đầu cắm vào port PC, đầu còn lại cắm vào port Ethernet trên máy tính của bạn.

Trên máy tính của bạn:

-Đặt địa chỉ IPv4 là 192.168.0.23/255.255.255.0 mặc định của điện thoại IP Phone Yealink T19 như hình phía dưới.

Bước 4: Nhấn giữ phím trên điện thoại IP Phone trước khi cắm nguồn, màn hình sẽ hiển thị như hình phía dưới.


Bước 5: Mở giao diện Tftp64 đã tải về, thêm các file firmware, nhấn chọn Browse-> Chọn đường dẫn đến vị trí lưu thư mục.


Bước 6: Trên Điện Thoại IP Phone của bạn, Nhấn phím OK, thì quá trình reload lại firmwave sẽ thành công.